Velelek d.o.o se bavi proizvodnjom masti i gelova za humanu upotrebu,

koji se koriste u terapiji određenih stanja,

promena na koži, kao i za negu kože.