Velelek d.o.o se bavi proizvodnjom veterinarskih lekova, premiksa, kozmetičkih preparata,

kao i veleprodajom svih preparata i lekova koji se koriste u veterinarskoj medicini.