Velevitamin AD3EC

Vitaminski rastvor

Vitaminski rastvor

golubzivinasvinjeovcakonjikrava

 

 

Proizvođač: Velelek doo, Bulevar oslobođenja 43/1, 11000 Beograd, Srbija

Sastav:

1 ml rastvora sadrži: retinol palmitat (vitamin A) 50000 i.j., holekalciferol (vitamin D3) 5000 i.j., tokoferol acetat (vitamin E) 30 mg, askorbinska kiselina (vitamin C) 100 mg.

Indikacije: Preparat je napravljen da predstavlja optimalnu kombinaciju hidro i liposolubilnih vitamina u rastvoru, utiče na održavanje normalne strukture i funkcije epitela, sprečava oksidaciju i produžava biološki poluživot poluzasićenih masnih kiselina, obezbeđuje stabilnost membrana, stimuliše rast, reprodukciju i embrionalni razvoj. Preporučuje se u preventivne svrhe kod stresnih stanja.

Kontraindikacije: Nisu poznate.

Neželjena dejstva: Nisu zapažena.

Doziranje i način primene:

  • živina-pilići 100ml/2000 pilica, koke u pronošenju 100ml/1000 kokica, koke nosilje 100ml/800 koka nosilja,
  • goveda i konji 20 ml,
  • telad i ždrebad 10 ml,
  • svinje i ovce 2-4 ml.

Primena peroralno.

Uputstvo za pravilnu upotrebu preparata: Preparat se daje u vodi za piće, mleku ili kolostrumu 3-5 dana uzastopno ili 2 dana sedmično svake nedelje u mesecu.

Karenca: 0 dana.

Posebna upozorenja: Ovaj proizvod nije lek. Čuvati na suvom mestu na temperaturi do 25 °C. Rok trajanja 3 godine.

Način izdavanja: Preparat se izdaje bez recepta veterinara.

Pakovanje: 20 ml i 1 litar.

RS broj: 31027